V preteklih dneh je ekipa IEEE SB Ljubljana obiskala organizacijo IEEE BUTE Jt. IAS/PES SBC v Budimpešti. V sklopu obiska je potekal ogled laboratorija za obnovljive
vire in visokonapetostno tehniko v tamkašnji univerzi ter ogled mesta. Ob tem bi se posebej zahvalili Adrienn Katona ter celotni organizaciji IEEE BUTE Jt. IAS/PES SBC za dobro izveden dogodek ter jih obenem
povabili na obisk organizacije IEEE v Sloveniji ter ogled mesta Ljubljana.

Žiga Fabijan