Osnovne informacije:

Društvo ACM Slovenija organizira vrsto tekmovanj iz računalništva in informatike za osnovnošolce, srednješolce in študente. Srednješolsko tekmovanje iz računalništva in informatike ACM RTK poteka že od leta 1977. Tekmovanje je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanimajo programiranje in algoritmi in bi se radi pomerili v reševanju nalog s tega področja. Poudarek ni toliko na tehničnih podrobnostih in samem kodiranju, pač pa na razmišljanju o algoritmu, ki reši posamezen problem. Tekmovanje vključuje tudi posebno disciplino programiranja spletnih aplikacij.

Več informacij je dostopnih tudi na spletnih straneh tekmovanja: https://tekmovanja.acm.si/, http://rtk.ijs.si/

Petnajsto srednješolsko tekmovanje ACM v znanju računalništva in informatike – 28.3.2020

Tekmovanje poteka v štirih panogah:

 1. Tekmovanje v znanju računalništva – v treh težavnostnih skupinah
 2. Off-line naloga
 3. Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij
 4. Tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih

Tekmovanje v Off-line nalogi in tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih običajno potekata na daljavo, tako da dijaki svoje rešitve pošljejo do začetka državnega tekmovanja. Letos sta zaradi omejitev razširjanja novega koronavirusa izjemoma na daljavo potekali tudi tekmovanji v znanju računalništva in tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij.

Tekmovanje je bilo  soboto, 28.3, med 10. in 15. uro. Tekmovalci so sodelovali od doma  preko lastnih računalnikov. Naloge so bile dostopne vsem istočasno na tekmovalnih sistemih ACM Slovenija (https://rtk.fri.uni-lj.si/ in https://putka-rtk.acm.si/). Organizacijski odbor in Komisija za tekmovanje v znanju računalništva in informatike so bili tekmovalcem ves čas tekmovanja na voljo za morebitna vprašanja.

Podatki o letošnjem tekmovanju:

Skupaj je v soboto sodelovalo: 184 dijakov in dijakinj iz 24 srednjih šol in treh samostojnih zavodov.

Od tega:

Tekmovanje v znanju računalništva:

 1. skupina v programiranju: tekmovalo je 109 dijakov in dijakinj (od tega 6 iz osnovne šole, 8. oz. 9. razred)
  2. skupina v programiranju: tekmovalo je 39 dijakov in dijakinj
  3. skupina v programiranju (najtežja): tekmovalo je 20 dijakov in dijakinj

Izdelava spletnih aplikacij: tekmovalo je 16 dijakov.

Tekmovanje v off-line nalogi: tekmovalo je 5 tekmovalcev (dva dijaka in trije študentje).

Video izobraževalni posnetki: prejeli smo 4 prispevke iz osnovnih šol, 13 prispevkov iz srednjih šol in 11 prispevkov iz fakultet.

Rezultati tekmovanja so dostopni na http://rtk.ijs.si/2020/rezultati.html, vsako leto najboljši prejmejo tudi praktične nagrade.

Tekmovanje je bilo izvedeno v sodelovanju z:

 • Inštitutom Jožef Stefan (IJS),
 • Fakulteto za računalništvo in informatiko (UL FRI) Univerze v Ljubljani,
 • Fakulteto za matematiko in fiziko (UL FMF) Univerze v Ljubljani,
 • Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI) Univerze v Mariboru,
 • Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) Univerze na Primorskem in
 • IEEE Slovenija.

Sponzor tekmovanja: Quintelligence, Inteligentno upravljanje z znanjem D.O.O.

Znanje o računalništvu in informatiki:

Danes je znanje računalništva in informatike ter še posebej znanje programiranja vedno pomembnejše, saj predstavlja eno tistih temeljnih znanj računalništva in informatike, ki naj bi ga v okviru osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja bil deležen vsakdo. Slednje ugotavlja tudi posebna strokovna skupina RINOS pri MIZŠ v svojem poročilu »Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?« (http://www.sazu.si/events/5975e08e2eb437e706ae59a7http://www.sazu.si/events/5a25516ac153ea56172aa425 in https://redmine.lusy.fri.uni-lj.si/attachments/download/2786/Porocilo_RINOS_30_5_18.pdf). Ne nazadnje so znanja računalništva in informatike oziroma digitalne kompetence v zadnjih dveh tednih ključne, da so se lahko tako učenci kot učitelji znašli za zaslonih pri učenju na daljavo. V soboto, 28.3, je na državnem tekmovanju v znanju računalništva in izdelavi spletnih aplikacij skupaj tekmovalo 184 dijakov in dijakinj, ki se že več let s pomočjo svojih mentorjev izobražujejo na tem področju.

Prav ob prihodu novega koronavirusa smo se verjetno dokončno zavedli, kako odvisni smo od svojih digitalnih kompetenc. Znanje računalništva in informatike je postalo dandanes tako pomembno kot je bilo znanje pisanja, branja in računanja v času Marije Terezije. Če gremo korak dlje in kot je zapisano v omenjenem poročilu skupine RINOS, je za prihodnost naših otrok ključnega pomena jim dati temeljno znanje računalništva in informatike, saj sicer bodo postali drugorazredni državljani sveta.

Ostala tekmovanja in dejavnost ACM Slovenija

Poleg tekmovanja RTK, društvo ACM Slovenija v tem času organizira tekmovanje v programiranju z delčki Pišek (https://tekmovanja.acm.si/pisek). Tekmovanje je namenjeno osnovnošolcem in srednješolcem in je podobno programiranju v jeziku Scratch, Poleg tega ACM Slovenija organizira tekmovanje UPM – Univerzitetni programerski maraton, ki je vseslovensko tekmovanje za študente v znanju programiranja, s poudarkom na poznavanju podatkovnih struktur in algoritmov.  Poskusno kolo bo izvedeno v petek, 3. 4. 2020, z začetkom ob 16h in  bo trajalo tri ure. Ponovno zaradi nevarnosti okužbe  z novim koronavirusom bo tekmovanje izvedeno na daljavo na sistemu https://putka-upm.acm.si/.

Hkrati so povabljeni učitelji, učenke in učenci ter dijakinje in dijaki, da uporabijo bogate zbirke nalog iz tekmovanj računalništva in informatike ACM Slovenija: