V četrtek, 15. decembra 2022, sta študentska veja IEEE Ljubljana in Slovenska sekcija IEEE na UL FE organizirali predavanje profesorja dr. Damijana Miklavčiča, dr.h.c., na temo elektroporacije bioloških celic z naslovom “Skozi zid”. Predavanje se je dotaknilo teme s področja biomedicinske tehnike, kako s pomočjo električnega polja povečamo prepustnost celične membrane in tako omogočimo transport ionov in molekul.

Ogled prenosa v živo: https://youtu.be/xoaHr9LGVgY