V četrtek, 26. oktobra 2022, je na UL FE potekal dogodek, kjer sta predavala Pavel Kralj (Telekom Slovenije) in Andraž Kranjc (Caretronic). Predavanje je pokrilo sedanjo ponudbo (obstoječe storitve) in vizijo razvoja v prihodnosti. Dotaknili so se tudi glavnih izzivov umetne socialne inteligence kot osnovo za učinkovito postavitev tehnologij pametnega doma končnim uporabnikom.

Tehnologije pametnega doma postajajo pomemben gradnik sistemov, ki podpirajo neodvisno bivanje oseb z zmanjšanimi senzornimi, fizičnimi in kognitivnimi sposobnostmi v svojem domačem okolju. S tem naslavljajo želje in potrebe starostnikov kot tudi izzive starajoče se humane družbe, v kateri se srečujemo s pomanjkanjem virov za izvedbo institucionalne oskrbe. Razkorak med pametnimi komunikacijskimi tehnologijami in trenutno dostopnimi storitvami je še precejšen, a se hitro zmanjšuje.